WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

OSIEDLE VIRIDIS

  1. J. PORAZIŃSKIEJ1,3, 16 GDYNIA

 

TELEFON ALARMOWY 112     

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

KOMISARIAT POLICJI Gdynia Karwiny                       58 662 14 55

STRAŻ MIEJSKA                                                      986

POGOTOWIE  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE             994

POGOTOWIE ENERGETYCZNE             991

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE OPEC             993

 

„H C S” OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI ORAZ POGOTOWIE AWARYJNE
(elektryczne, hydrauliczne, sanitarne, i inne)

 

  • Wykaz nr telefonów do zgłaszania usterek i awarii w częściach wspólnych nieruchomości:
    – tel: 794 369 590 (całodobowo)
    – e-mail: hcs.konserwacja@gmail.com
  • Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu.

 

 

„PGCiD” UTRZYMANIE CZYSTOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

         tel:   517 287 723; biuro@pgcid.pl

 

 

 

ADMINISTRACJA :    INTRADOM s.c. Gdynia ul. Sojowa 4D/2

Kontakt do biura:  tel. 58 781 20 22 ; biuro@intra-dom.pl; ksiegowosc@intra-dom.pl

 

Andrzej Baran – Zarządca tel. 501  236  858;   Dominika Rostkowska Zarządca/Administrator 508 951 735; drostkowska@intra-dom.pl           

 

Dział techniczny: Paweł Trzciński tel. 508 554 506 ; techniczny@intra-dom.pl

 

www.intra-dom.pl