INTRADOM - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
INTRADOM - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Podstawowe czynności administracyjne
Podstawowe czynności administracyjne
Prowadzone wobec części wspólnych nieruchomości mają za zadanie zapewnić prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawem ich funkcjonowanie
Czynności księgowo finansowe
Czynności księgowo finansowe
Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej
Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej
Nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych, prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków...

O nas

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAKŁADKĄ AKTUALNOŚCI I ZAWARTYMI TAM WAŻNYMI INFORMACJAMI.

Świadczymy , dla Państwa, wszechstronne usługi administracyjne związane z posiadanymi przez Państwa udziałami w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, a w szczególności obsługę administracyjną, księgową, techniczną, prawną  (w zakresie UWL) i finansową.

Firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności zarządzania nieruchomościami – odnawiane corocznie. Przekazane Nam obowiązki, ujawnione w umowie cywilnoprawnej, wykonujemy zgodnie z prawem, ustalonymi standardami właściwymi dla naszej działalności zawodowej oraz w porozumieniu Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współwłaścicielami. Gwarantujemy dyspozycyjność Zarządców i Administratorów, którzy będą obecni na terenie nieruchomości oraz dostępni pod ujawnionymi na nieruchomościach telefonami. W razie potrzeby spotykamy się z Zarządami i współwłaścicielami oraz pełnimy dyżury na terenie Państwa nieruchomości. Administratorów zatrudnionych w naszej firmie cechuje wysoka kultura osobista, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – licencja zarządcy nieruchomości oraz duże zaangażowanie w wykonywaną dla Współwłaścicieli pracę.

Założenie Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie do zawarcia przez Zarządy, umów na dostawę mediów, konserwację, sprzątanie, ubezpieczenie i  innych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.

Bieżąca współpraca z organami Administracji Publicznej, Samorządowej oraz Służbami Utrzymania Bezpieczeństwa i Porządku

Protokolarne przejęcie nieruchomości, przejęcie dokumentacji administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowo-finansowej;

Czytaj więcej
Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie sprawozdawczości skarbowej i statystycznej Wspólnot Mieszkaniowych;

Współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji Planów Gospodarczych;

Przygotowywanie naliczeń na podstawie, zatwierdzonych uchwałą Właścicieli, Planów Gospodarczych;

Czytaj więcej
Rejestracja, przekazywanie niezwłocznie do Gwaranta oraz nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot; 

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

Czytaj wiecej
41

Liczba wspólnot

1991

Data powstania

100323

Zarządzana powierzchnia (m²)

Skontaktuj się z nami