Ważne telefony
Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Komisariat Policji ul. Obrońców Wybrzeża 19 47 741 12 22
Straż Miejska 986
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Ciepłownicze 58 344 16 20,  993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Dźwigowe SERW-LIFT 606958206
Pogotowie Lokatorskie
Usterki na częściach wspólnych nieruchomości
i w lokalach
Firma : Piotr Zemrok tel. 503 838 282
zemri7@wp.pl
Uwaga: Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu
Uwaga :  Do przyłącza odpowiedzialność Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialność właściciela lokalu
Księgowość
Hanna Szymańska
e-mail rozliczenia@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22
Katarzyna Grzenia
e-mail rozrachunki@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22
Administrator
Krzysztof Misiuk
e-mail kmisiuk@intra-dom.pl
telefon 507 899 463
Biuro 80-382 Gdańsk ul. Beniowskiego 1/29
biuro czynne pn.-pt. 08.00.- 16.00.
biuro e-mail biuro@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22
Dział Techniczy
Paweł Trzciński
e-mail: techniczny@intra-dom.pl
telefon 508554506
Zarządca Nieruchomości
Paweł Józwik
e-mail pjozwik@intra-dom.pl
telefon 507012724