PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAKŁADKĄ AKTUALNOŚCI I ZAWARTYMI TAM WAŻNYMI INFORMACJAMI.

Świadczymy , dla Państwa, wszechstronne usługi administracyjne związane z posiadanymi przez Państwa udziałami w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, a w szczególności obsługę administracyjną, księgową, techniczną, prawną  (w zakresie UWL) i finansową.

Firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności zarządzania nieruchomościami – odnawiane corocznie. Przekazane Nam obowiązki, ujawnione w umowie cywilnoprawnej, wykonujemy zgodnie z prawem, ustalonymi standardami właściwymi dla naszej działalności zawodowej oraz w porozumieniu Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i współwłaścicielami. Gwarantujemy dyspozycyjność Zarządców i Administratorów, którzy będą obecni na terenie nieruchomości oraz dostępni pod ujawnionymi na nieruchomościach telefonami. W razie potrzeby spotykamy się z Zarządami i współwłaścicielami oraz pełnimy dyżury na terenie Państwa nieruchomości. Administratorów zatrudnionych w naszej firmie cechuje wysoka kultura osobista, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – licencja zarządcy nieruchomości oraz duże zaangażowanie w wykonywaną dla Współwłaścicieli pracę.