• Rejestracja, przekazywanie niezwłocznie do Gwaranta oraz nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot;
  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
  • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
  • Nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
  • Nadzór nad innymi usługami związanymi z technicznym funkcjonowaniem nieruchomości;
  • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • Zbieranie ofert dotyczących zleceń i przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem technicznym nieruchomości;
  • Pełnienie funkcji koordynacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, technicznymi oraz właścicielami i użytkownikami nieruchomości;