Podstawowe wiadomości o wentylacji, prawo i codzienność Wspólnot Mieszkaniowych (konieczny dostęp do internetu)

http://www.wentylacja.org.pl/02_abc.htm

www.wspolnotamieszkaniowa.pl