Ważne telefony
     
Numer Alarmowy  112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Komisariat Policji  Gdynia Karwiny  (+48) 47 74 21 455
Straż Miejska 986; 58 660 22 03
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Wodne  994
Pogotowie Ciepłownicze  993
Pogotowie Gazowe 992
     
Pogotowie Lokatorskie 
Usterki w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości  Firma : BZP OBIEKT tel. 602619091; 606713010(awarie)
Uwaga: Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu
Uwaga :  Do przyłącza odpowiedzialność Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialność właściciela lokalu
     
Księgowość
Marlena Pałubicka
e-mail ksiegowosc@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22  
Katarzyna Grzenia
e-mail rozrachunki@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22  
     
Administrator
Andrzej Baran   
e-mail abaran@intra-dom.pl
telefon 501236858  
Biuro Sojowa 4D/2 Gdynia 81-589 
  biuro czynne pn.-pt. 08.00.- 16.00.
biuro e-mail biuro@intra-dom.pl 
telefon (58) 781 20 22  
     
Dział Techniczy
Paweł Trzciński
e-mail:  techniczny@intra-dom.pl
telefon 508554506