Ważne telefony
Numer Alarmowy  112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Komisariat Policji Kosakowo (+48) 47 742 53 91
Straż Miejska 986; 58 660 22 03
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Wodne  994
Pogotowie Ciepłownicze  993
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Lokatorskie 
Usterki w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości  Firma : “HCS”            
tel. 794369590
Uwaga: Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu
Uwaga :  Do przyłącza odpowiedzialność Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialność właściciela lokalu
Księgowość
Hanna Szymańska
e-mail rozliczenia@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22  
Katarzyna Grzenia
e-mail rozrachunki@intra-dom.pl
telefon (58) 781 20 22  
Administrator
Klaudia Typa
e-mail ktypa@intra-dom.pl
telefon 508951735  
Biuro Sojowa 4D/2 Gdynia 81-589 
  biuro czynne pn.-pt. 08.00.- 16.00.
biuro e-mail biuro@intra-dom.pl 
telefon (58) 781 20 22  
Dział Techniczy
Paweł Trzciński
e-mail:  techniczny@intra-dom.pl
telefon 508554506
Zarządca Nieruchomości
Paweł Józwik   
e-mail: pjozwik@intra-dom.pl 
telefon:  507012724