Osiedle Morskie

 

UWAGA! Ważne infromacje dla właścicieli i użytkowników z Osiedla Morskiego

Szanowni Właściciele i Użytkownicy Lokali

  1. W sprawie wywozu śmieci na osiedlu informujemy, iż Wspólnoty Mieszkaniowe zakupią tylko pojemniki komunalne (czarne) od firmy ECOAWAL. Przy stawce dzierżawy określonej na 25 pln./mc /netto/pojemnik zwrócą się one po 1,5 roku. Pojemniki do segregacji, nowy Operator w 2017-2018 r.- firma PUK RUMIA sp. z o.o, dostarczy bezpłatnie.
  2. Nasz pracownik, Administrator p. Dominika Rostkowska jest na osiedlu co najmniej raz w tygodniu i również w razie potrzeby i w terminach uzgodnionych z Państwem.
  3. Prosimy o racjonalne, zgodne z potrzebami ogrzewanie mieszkań, w tym rownież niezamieszkałych. Różnica temperatur pomiędzy ścianami odrębnych lokali w wysokości 4 stopni powoduje już dogrzewanie mieszkań nieogrzewanych przez Sąsiadów. Ponoszą oni z tego powodu wyższe koszty ogrzewania. Najbardziej oszczedne używanie ciepła polega na niewielkich zmianach zasilania w ciepło lokali, o jedną, półtorej podziałki na skali głowicy nagrzejnikowej. Wietrzenie powinno odbywać się intensywnie, najlepiej po przesłonięciu najbliższego grzejnika.
  4. Proszę zadbać o prawidłowe wietrzenie mieszkań. Przepływ powietrza powinien odbywac się od nawietrzników w oknach do kratek wentylacyjnych w łazienkach i w kuchniach. Wykrapalająca sie wilgoć na oknach jest widocznym sygnałem, że z wentylacją jest coś nie w porządku. Prosimy kontaktowac się z Nami, służymy radą i pomocą w sprawach wentylacji lokali.
  5. W korytarzach piwnicznych lub w halach garażowych rozłożyliśmy worki przeciwpowodziowe z piaskiem. Są zabezpieczone osłoną przed zawilgoceniem. W przypadku ponownych, anomalnych deszczy będą mogły być uzyte do zabepieczenia Państwa mienia.
  6. Na Osiedlu Morskim obowiązują znaki Strefa Zamieszkania, w obszarze Strefy oznaczonej znakami D-40 i D41, pieszy jest uprzywilejowany, może korzystać z całej szerokości drogi, max. prędkość musi nie przekroczyć 20 km/h, parkowanie jest możliwe tylko w miejscach oznaczonych. Strefa Zamieszkania jest szczególnie korzystna dla dzieci, w przypadku Osiedla Morskiego, gdzie są dwa place zabaw i droga do szkoły przez ulicę jest to najlepsze rozwiązanie. Wyjeżdżajacy ze Strefy Zamieszkania jest włączającym sie do ruchu, musi ustąpić pierszeńswa. 

          z poważaniem PAWEŁ JÓZWIK

Informacja dla właścicieli i użytkowników mieszkań na Osiedlu Morskim

WAŻNE TELEFONY:
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ POŻARNA: 998
POLICJA: 997
KOMISARIAT POLICJI KOSAKOWO: ul. Żeromskiego 71
58-679 13 97
STRAŻ MIEJSKA: 986
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE: 994
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE OPEC: 993

“KON-BUD” OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI ORAZ POGOTOWIE AWARYJNE (elektryczne, hydrauliczne, inne) - dotyczy budynków WM Śliwińskiego 7,9,11 oraz WM Śliwińskiego 1,1a,1b,1c:

Wykaz nr telefonów do zgłaszania usterek i awarii w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych:
  • tel/fax (58) 736 10 05 (w godz. 7.00-15.00)
  • 664-929-901, 664-929-991 (obsługa całodobowa)
  • e-mail: konserwacja.kon-bud@o2.pl
Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu (np. wymiana bezpiecznika po zwarciu w instalacji domowej).
Do przyłącza odpowiedzialnośd Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialnośd właściciela lokalu (system c.o. w całości należy do części wspólnej nieruchomości )
ADMINISTRACJA: INTRADOM s.c.
ul. Sojowa 4D/2 Gdynia
tel. / fax: 58 781 20 22
e-mail:
biuro@intra-dom.pl
ksiegowosc@intra-dom.pl
Zarządcy

Paweł Józwik 507 012 724
Andrzej Baran 501 236 858

Dominika Rostkowska 508 951 735

Najnowsze aktualności:

PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA...

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwięk...