Osiedle Morskie

 

UWAGA! Ważne infromacje dla właścicieli i użytkowników z Osiedla Morskiego

Szanowni Właściciele i Użytkownicy Lokali

  1. W sprawie wywozu śmieci na osiedlu informujemy, iż Wspólnoty Mieszkaniowe zakupią tylko pojemniki komunalne (czarne) od firmy ECOAWAL. Przy stawce dzierżawy określonej na 25 pln./mc /netto/pojemnik zwrócą się one po 1,5 roku. Pojemniki do segregacji, nowy Operator w 2017-2018 r.- firma PUK RUMIA sp. z o.o, dostarczy bezpłatnie.
  2. Nasz pracownik, Administrator p. Dominika Rostkowska jest na osiedlu co najmniej raz w tygodniu i również w razie potrzeby i w terminach uzgodnionych z Państwem.
  3. Prosimy o racjonalne, zgodne z potrzebami ogrzewanie mieszkań, w tym rownież niezamieszkałych. Różnica temperatur pomiędzy ścianami odrębnych lokali w wysokości 4 stopni powoduje już dogrzewanie mieszkań nieogrzewanych przez Sąsiadów. Ponoszą oni z tego powodu wyższe koszty ogrzewania. Najbardziej oszczedne używanie ciepła polega na niewielkich zmianach zasilania w ciepło lokali, o jedną, półtorej podziałki na skali głowicy nagrzejnikowej. Wietrzenie powinno odbywać się intensywnie, najlepiej po przesłonięciu najbliższego grzejnika.
  4. Proszę zadbać o prawidłowe wietrzenie mieszkań. Przepływ powietrza powinien odbywac się od nawietrzników w oknach do kratek wentylacyjnych w łazienkach i w kuchniach. Wykrapalająca sie wilgoć na oknach jest widocznym sygnałem, że z wentylacją jest coś nie w porządku. Prosimy kontaktowac się z Nami, służymy radą i pomocą w sprawach wentylacji lokali.
  5. W korytarzach piwnicznych lub w halach garażowych rozłożyliśmy worki przeciwpowodziowe z piaskiem. Są zabezpieczone osłoną przed zawilgoceniem. W przypadku ponownych, anomalnych deszczy będą mogły być uzyte do zabepieczenia Państwa mienia.
  6. Na Osiedlu Morskim obowiązują znaki Strefa Zamieszkania, w obszarze Strefy oznaczonej znakami D-40 i D41, pieszy jest uprzywilejowany, może korzystać z całej szerokości drogi, max. prędkość musi nie przekroczyć 20 km/h, parkowanie jest możliwe tylko w miejscach oznaczonych. Strefa Zamieszkania jest szczególnie korzystna dla dzieci, w przypadku Osiedla Morskiego, gdzie są dwa place zabaw i droga do szkoły przez ulicę jest to najlepsze rozwiązanie. Wyjeżdżajacy ze Strefy Zamieszkania jest włączającym sie do ruchu, musi ustąpić pierszeńswa. 

          z poważaniem PAWEŁ JÓZWIK

Informacja dla właścicieli i użytkowników mieszkań na Osiedlu Morskim

WAŻNE TELEFONY:
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ POŻARNA: 998
POLICJA: 997
KOMISARIAT POLICJI KOSAKOWO: ul. Żeromskiego 71
58-679 13 97
STRAŻ MIEJSKA: 986
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE: 994
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE OPEC: 993

“KON-BUD” OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI ORAZ POGOTOWIE AWARYJNE (elektryczne, hydrauliczne, inne) - dotyczy budynków WM Śliwińskiego 7,9,11 oraz WM Śliwińskiego 1,1a,1b,1c:

Wykaz nr telefonów do zgłaszania usterek i awarii w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych:
  • tel/fax (58) 736 10 05 (w godz. 7.00-15.00)
  • 664-929-901, 664-929-991 (obsługa całodobowa)
  • e-mail: konserwacja.kon-bud@o2.pl
Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu (np. wymiana bezpiecznika po zwarciu w instalacji domowej).
Do przyłącza odpowiedzialnośd Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialnośd właściciela lokalu (system c.o. w całości należy do części wspólnej nieruchomości )
ADMINISTRACJA: INTRADOM s.c.
ul. Sojowa 4D/2 Gdynia
tel. / fax: 58 781 20 22
e-mail:
biuro@intra-dom.pl
ksiegowosc@intra-dom.pl
Zarządcy

Paweł Józwik 507 012 724
Andrzej Baran 501 236 858

Dominika Rostkowska 508 951 735

Najnowsze aktualności:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monito...

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z...