Osiedle Apartamenty Futura

Witam Państwa

 Szanowni Państwo - informujemy, iż jesteśmy uprawomocnieni umową z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych do zajmowania się i utrzymywania  tzw. nieruchomości wspólnej (klatek schodowych, terenów zewnętrznych, korytarzy piwnic itp. pomieszczeń do wspólnego użytku i korzystania) Zabezpieczamy, w osobie konserwatora, dla nieruchomości pogotowie awaryjne - usuwanie awarii stwierdzonych na w/w częściach wspólnych nieruchomości oraz pogotowie w razie awarii w lokalach, właścicielom poszczególnych lokali.

Świadczymy pełen zakres usług administracyjnych w ramach tej umowy.

W trosce o Państwa nieruchomość chcemy przekazać niezbędne informacje dotyczące: 

  1.  Racjonalnego prowadzenia prac aranżacyjnych w lokalach na nieruchomości,
  2.  Przygotowania nieruchomości do sezonu grzewczego, ważne informacje dla korzystających z budynków.
  3.  Zabezpieczenia technicznego  i Administracyjnego dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

 

Ad.p.1  Prace aranżacyjne powodujące hałas i uciążliwe dla mieszkańców powinny być  

             prowadzone w dniach roboczych w godz. 8.00 do 20.00; w sobotę do godz. 14.00.

W realizacji prac aranżacyjnych pomagamy Państwu poprzez dostarczenie kontenera dla Wykonawców. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi dostawcom podczas wnoszenia wyposażenia lokali. Windy zostały zabezpieczone przed większością uszkodzeń mechanicznych natomiast specjalistyczne farby i wyprawy zastosowane na klatkach schodowych są efektowne, ale kosztowne i trudne do odtworzenia.

Zdarzają się nieruchomości, których klatki schodowe w okresie roku od przekazania zostały tak uszkodzone, że nadają się do powtórnego malowania.

Administratorzy zwracają uwagę dostawcom, ale nie zawsze jesteśmy obecni na nieruchomości, dlatego prosimy również o uwagę w tej kwestii.

 

Ad.p.2  Zwracamy uwagę na konieczność sprawdzenia szczelności instalacji lokalowej po dokonaniu przeróbek. Nie dopełnienie tych wymogów może spowodować zalanie mieszkania lub całego pionu mieszkań w chwili uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Spuszczenie wody z instalacji skutkuje także brakiem ogrzewania mieszkań na wyższych kondygnacjach oraz naliczeniem przez GPEC kosztów dopełnienia instalacji. Prosimy zwrócić na te kwestie szczególną uwagę, aby nie zacząć współkorzystania z mieszkania od konfliktów z sąsiadami. Stosowne ogłoszenia wiszą na tablicach ogłoszeń.

W przypadku zmian aranżacyjnych polegających na usuwaniu ścian lub innych elementów konstrukcyjnych w mieszkaniach konieczne jest powiadomienie o tym fakcie i uzyskanie aprobaty projektu zmian przez projektanta-konstruktora budynku. Służymy pomocą w takich przypadkach.

 

Ad.p 3  Państwa nieruchomością pod względem utrzymania technicznego zajmuje się firma:

 - OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW  PIOTR ZEMROK. W przypadku awarii i usterek - elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich i innych prosimy dzwonić 

- (kontakt całodobowy) – 503 838 282  : e-mail: zemri7@wp.pl

Usługa pogotowia lokatorskiego płatna zgodnie z cennikiem firmy OTB PIOTR ZEMROK, w tym wymiana przepalonego bezpiecznika pod licznikiem lokalowym - wymaga uzgodnienia telefonicznego z konserwatorem

- USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOSCI  - Firma EcoSerwis s.c.   tel. 510 191 809 ;  biuro@eco-serwis.pl

 

DO ADMINISTRACJI - Pytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieruchomości prosimy kierować pod nr telefonu;          58-781-20-22, lub pisemnie na adres email: biuro@intra-dom.pl,

                                                                    BIURO CZYNNE : pon. - pt. 8.00 – 16.00 ,

A także na poniższe kontakty:

Zarządcy : Andrzej Baran 501236858, Paweł Józwik  507012 724 ; pjozwik@intra-dom.pl

Administrator: p. Dominika Rostkowska 508 951 735 ; drostowska@intra-dom.pl

Dz. Techniczny: p. Wiesław Karpisiak 508 554 506  ; techniczny@intra-dom.pl

Dz. Księgowości, naliczenia : p. Hanna Szymańska ; rozliczenia@intra-dom.pl

 

PROSIMY KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY:

                                                          WWW. INTRA-DOM.PL

Najnowsze aktualności:

PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA...

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwięk...