Osiedle Apartamenty Futura

Witam Państwa

 Szanowni Państwo - informujemy, iż jesteśmy uprawomocnieni umową z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych do zajmowania się i utrzymywania  tzw. nieruchomości wspólnej (klatek schodowych, terenów zewnętrznych, korytarzy piwnic itp. pomieszczeń do wspólnego użytku i korzystania) Zabezpieczamy, w osobie konserwatora, dla nieruchomości pogotowie awaryjne - usuwanie awarii stwierdzonych na w/w częściach wspólnych nieruchomości oraz pogotowie w razie awarii w lokalach, właścicielom poszczególnych lokali.

Świadczymy pełen zakres usług administracyjnych w ramach tej umowy.

W trosce o Państwa nieruchomość chcemy przekazać niezbędne informacje dotyczące: 

  1.  Racjonalnego prowadzenia prac aranżacyjnych w lokalach na nieruchomości,
  2.  Przygotowania nieruchomości do sezonu grzewczego, ważne informacje dla korzystających z budynków.
  3.  Zabezpieczenia technicznego  i Administracyjnego dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

 

Ad.p.1  Prace aranżacyjne powodujące hałas i uciążliwe dla mieszkańców powinny być  

             prowadzone w dniach roboczych w godz. 8.00 do 20.00; w sobotę do godz. 14.00.

W realizacji prac aranżacyjnych pomagamy Państwu poprzez dostarczenie kontenera dla Wykonawców. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi dostawcom podczas wnoszenia wyposażenia lokali. Windy zostały zabezpieczone przed większością uszkodzeń mechanicznych natomiast specjalistyczne farby i wyprawy zastosowane na klatkach schodowych są efektowne, ale kosztowne i trudne do odtworzenia.

Zdarzają się nieruchomości, których klatki schodowe w okresie roku od przekazania zostały tak uszkodzone, że nadają się do powtórnego malowania.

Administratorzy zwracają uwagę dostawcom, ale nie zawsze jesteśmy obecni na nieruchomości, dlatego prosimy również o uwagę w tej kwestii.

 

Ad.p.2  Zwracamy uwagę na konieczność sprawdzenia szczelności instalacji lokalowej po dokonaniu przeróbek. Nie dopełnienie tych wymogów może spowodować zalanie mieszkania lub całego pionu mieszkań w chwili uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Spuszczenie wody z instalacji skutkuje także brakiem ogrzewania mieszkań na wyższych kondygnacjach oraz naliczeniem przez GPEC kosztów dopełnienia instalacji. Prosimy zwrócić na te kwestie szczególną uwagę, aby nie zacząć współkorzystania z mieszkania od konfliktów z sąsiadami. Stosowne ogłoszenia wiszą na tablicach ogłoszeń.

W przypadku zmian aranżacyjnych polegających na usuwaniu ścian lub innych elementów konstrukcyjnych w mieszkaniach konieczne jest powiadomienie o tym fakcie i uzyskanie aprobaty projektu zmian przez projektanta-konstruktora budynku. Służymy pomocą w takich przypadkach.

 

Ad.p 3  Państwa nieruchomością pod względem utrzymania technicznego zajmuje się firma:

 - OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW  PIOTR ZEMROK. W przypadku awarii i usterek - elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich i innych prosimy dzwonić 

- (kontakt całodobowy) – 503 838 282  : e-mail: zemri7@wp.pl

Usługa pogotowia lokatorskiego płatna zgodnie z cennikiem firmy OTB PIOTR ZEMROK, w tym wymiana przepalonego bezpiecznika pod licznikiem lokalowym - wymaga uzgodnienia telefonicznego z konserwatorem

- USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOSCI  - Firma EcoSerwis s.c.   tel. 510 191 809 ;  biuro@eco-serwis.pl

 

DO ADMINISTRACJI - Pytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieruchomości prosimy kierować pod nr telefonu;          58-781-20-22, lub pisemnie na adres email: biuro@intra-dom.pl,

                                                                    BIURO CZYNNE : pon. - pt. 8.00 – 16.00 ,

A także na poniższe kontakty:

Zarządcy : Andrzej Baran 501236858, Paweł Józwik  507012 724 ; pjozwik@intra-dom.pl

Administrator: p. Dominika Rostkowska 508 951 735 ; drostowska@intra-dom.pl

Dz. Techniczny: p. Wiesław Karpisiak 508 554 506  ; techniczny@intra-dom.pl

Dz. Księgowości, naliczenia : p. Hanna Szymańska ; rozliczenia@intra-dom.pl

 

PROSIMY KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY:

                                                          WWW. INTRA-DOM.PL

Najnowsze aktualności:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monito...

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z...