Techniczne utrzymaniem nieruchomości wspólnej

  • Rejestracja, przekazywanie niezwłocznie do Gwaranta oraz nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot; 

  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;

  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

  • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

  • Nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

  • Nadzór nad innymi usługami związanymi z technicznym funkcjonowaniem nieruchomości;

  • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;

  • Zbieranie ofert dotyczących zleceń i przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem technicznym nieruchomości;

  • Pełnienie funkcji koordynacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, technicznymi oraz właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Powrót

Najnowsze aktualności:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monito...

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z...