Techniczne utrzymaniem nieruchomości wspólnej

  • Rejestracja, przekazywanie niezwłocznie do Gwaranta oraz nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot; 

  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego;

  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

  • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

  • Nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

  • Nadzór nad innymi usługami związanymi z technicznym funkcjonowaniem nieruchomości;

  • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;

  • Zbieranie ofert dotyczących zleceń i przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem technicznym nieruchomości;

  • Pełnienie funkcji koordynacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, technicznymi oraz właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Powrót

Najnowsze aktualności:

PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA...

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwięk...