Podstawowe czynności administracyjne

Czynności Administracyjne prowadzone wobec części wspólnych nieruchomości mają za zadanie zapewnić prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawej ich funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych działań:
 • Założenie Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie do zawarcia przez Zarządy, umów na dostawę mediów, konserwację, sprzątanie, ubezpieczenie i  innych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.

 • Bieżąca współpraca z organami Administracji Publicznej, Samorządowej oraz Służbami Utrzymania Bezpieczeństwa i Porządku

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości, przejęcie dokumentacji administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowo-finansowej;

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli;

 • Rejestrowanie usterek gwarancyjnych, przekazywanie ich niezwłocznie do udzielającego gwarancji, nadzór nad prawidłowym wykonaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;

 • Administrowanie bieżące nieruchomością wspólną, współpraca z Zarządem Wspólnoty w zarządzaniu nieruchomością wspólną, współpraca z właścicielami w sprawach dotyczących ich lokali, w ramach Ustawy o własności lokali, zapewnienie właścicielom pogotowia lokatorskiego;

 • Realizowanie wniosków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli,  w ramach posiadanych uprawnień ustawowych i umownych, prowadzenie procesu windykacji przedsądowych zgodnie z UWL oraz przygotowywanie niezbędnej, koniecznej i pełnej dokumentacji dla prowadzenia windykacji przed Sądami Państwowymi;

 • Koordynacja i nadzór działań specjalistycznych firm w zakresie przeglądów gwarancyjnych, okresowych i innych niezbędnych do wykonania, w ramach Ustawy Prawo Budowlane;

 • Przygotowywanie dokumentacji administracyjnej, prowadzenie korespondencji Wspólnot Mieszkaniowych w prozumieniu i za zgodą Zarządów;

 • Przygotowywanie i monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, prowadzenie procesu likwidacji szkód w oparciu o posiadane ubezpieczenia;

 • Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot zwołanych na wniosek oraz obowiązkowego corocznego zebrania właścicieli nieruchomości;

 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych sposobach i terminach, również podczas dyżurów na terenie nieruchomości;

 • Dyżury telefoniczne działu administracyjnego w godz. 8.00-16.00 w dniach roboczych. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz zagrożenia uszkodzeniem mienia mozliwy jest kontakt całodobowy na wskazane numery;

 • Prowadzenie korespondencji i obługa biura dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych;

 • Administracja nie czerpie żadnych innych korzyści z zajmowania się nieruchomościami wspólnymi Współwłaściceli poza wynagrodzeniem określonym w umowach.

Powrót

Najnowsze aktualności:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monito...

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z...