Podstawowe czynności administracyjne

Czynności Administracyjne prowadzone wobec części wspólnych nieruchomości mają za zadanie zapewnić prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawej ich funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych działań:
 • Założenie Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, przygotowanie do zawarcia przez Zarządy, umów na dostawę mediów, konserwację, sprzątanie, ubezpieczenie i  innych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości.

 • Bieżąca współpraca z organami Administracji Publicznej, Samorządowej oraz Służbami Utrzymania Bezpieczeństwa i Porządku

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości, przejęcie dokumentacji administracyjnej, technicznej, prawnej, księgowo-finansowej;

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli;

 • Rejestrowanie usterek gwarancyjnych, przekazywanie ich niezwłocznie do udzielającego gwarancji, nadzór nad prawidłowym wykonaniem usterek gwarancyjnych w porozumieniu i za zgodą Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;

 • Administrowanie bieżące nieruchomością wspólną, współpraca z Zarządem Wspólnoty w zarządzaniu nieruchomością wspólną, współpraca z właścicielami w sprawach dotyczących ich lokali, w ramach Ustawy o własności lokali, zapewnienie właścicielom pogotowia lokatorskiego;

 • Realizowanie wniosków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli,  w ramach posiadanych uprawnień ustawowych i umownych, prowadzenie procesu windykacji przedsądowych zgodnie z UWL oraz przygotowywanie niezbędnej, koniecznej i pełnej dokumentacji dla prowadzenia windykacji przed Sądami Państwowymi;

 • Koordynacja i nadzór działań specjalistycznych firm w zakresie przeglądów gwarancyjnych, okresowych i innych niezbędnych do wykonania, w ramach Ustawy Prawo Budowlane;

 • Przygotowywanie dokumentacji administracyjnej, prowadzenie korespondencji Wspólnot Mieszkaniowych w prozumieniu i za zgodą Zarządów;

 • Przygotowywanie i monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, prowadzenie procesu likwidacji szkód w oparciu o posiadane ubezpieczenia;

 • Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot zwołanych na wniosek oraz obowiązkowego corocznego zebrania właścicieli nieruchomości;

 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych sposobach i terminach, również podczas dyżurów na terenie nieruchomości;

 • Dyżury telefoniczne działu administracyjnego w godz. 8.00-16.00 w dniach roboczych. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz zagrożenia uszkodzeniem mienia mozliwy jest kontakt całodobowy na wskazane numery;

 • Prowadzenie korespondencji i obługa biura dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych;

 • Administracja nie czerpie żadnych innych korzyści z zajmowania się nieruchomościami wspólnymi Współwłaściceli poza wynagrodzeniem określonym w umowach.

Powrót

Najnowsze aktualności:

PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA...

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwięk...