Czynności księgowo finansowe

  • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie sprawozdawczości skrabowej i statystycznej Wspólnot Mieszkaniowych;

  • Współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji Planów Gospodarczych;

  • Przygotowywanie naliczeń na podstawie, zatwierdzonych uchwałą Właścicieli, Planów Gospodarczych;

  • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

  • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

  • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

  • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;   

Powrót

Najnowsze aktualności:

PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA...

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwięk...