Czynności księgowo finansowe

  • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie sprawozdawczości skrabowej i statystycznej Wspólnot Mieszkaniowych;

  • Współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji Planów Gospodarczych;

  • Przygotowywanie naliczeń na podstawie, zatwierdzonych uchwałą Właścicieli, Planów Gospodarczych;

  • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

  • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

  • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

  • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;   

Powrót

Najnowsze aktualności:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Adm...

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monito...

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z...