PARKOWANIE NA OSIEDLACH

2018-03-14 16:46:29

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSZĘ PARKOWAĆ W MIESJCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PARKOWAC NA MIEJSCACH KOMUNIKACJI W HALACH GARAŻOWYCH, CHODNIKACH I PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH ORAZ W MIEJSCACH UTRUDNIAJĄCYCH WIDOCZNOŚĆ.

POSIADACZE WYKUPIONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH , KTÓRZY ZAPŁACILI ZA TE MIEJSCA NIEMAŁE PIENIĄDZE NIE TOLERUJĄ PARKOWANIA W HALACH GARAŻOWYCH W RÓŻNYCH ZAKAMARKACH. PROSIMY WZIĄĆ TO POD UWAGĘ. ADMINISTRACJA MOŻE WSKAZAĆ MIEJSCA OGÓLNODOSTĘPNE , JEŚLI TAKIE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ DEWELOPERA.

Z POWAŻANIEM 

ADMIDNITRACJA INTRADOM  S.C.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do kontaktu z Zarządcami, w miarę potrzeb, a z pozostałymi Pracownikami Technicznymi i Administratorami w czasie funkcjonowania biur w Gdyni przy ul. Sojowe 4 D/2 i w Gdasku przy ul. Beniowskiego 1 m 29:

 poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne również w klatkach schodowych.

Informujemy jednocześnie , iż jesteśmy na etapie wprowadzania zdalnego dostępu do sald lokali oraz możliwości głosowania pod uchwałami przez łącze internetowe. Osoby zainteresowane otrzymają indywidualne loginy i hasła dostępowe. Będziemy szczegółowo informować pisemnie o tych sprawach. 

Jest również w przygotowaniu nowa strona internetowa Firmy.

Z poważaniem 

Współwłaściciele INTRADOM s.c.

Ochrona na Osiedlu Oliwa Park

2013-07-08 20:23:53

Szanowni Państwo

Uchwała o sprawowaniu czynności ochrony obiektów na osiedlu Oliwa Park nie została zatwierdzona tylko w jednej wspólnocie. Pracujemy  aktualnie nad zwiększeniem możliwości systemu monitoringu osiedla poprzez dołożenie kamer i wymianę fotorejestratora. Dwie kamery przy wjazdach na teren osiedla zostały już wymienione. Jakość obrazu poprawiła się radykalnie. Modernizacje te są uzależnione od przegłosowania uchwał zaproponowanych na zebraniach.

Z poważaniem

Paweł Józwik Administracja Intradom s.c.

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Oliwa Park dotycząca wprowadzenia znaków na osiedlu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Pismo informacyjne -  wprowadzenie znaków na osiedle Oliwa Park

Szanowni Państwo

Dla racjonalnego wykorzystania przesyłanego do mieszkań ciepła prosimy o zapoznaje się z poniższymi wskazówkami.

Programator Logotermy powinien znajdować się w miejscu tzw. reprezentatywnym dla całego mieszkania, najczęściej jest to duży pokój lub przedpokój. Jest on steronikiem nadrzędnym nad głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Zaleca się ustawienie głowic nagrzejnikowych w poz. 4 lub 5 i sterowanie temperaturą poprzez programator. I tak głowice na grzejnikach najbliższych powinny być ustawione na temperaturę o 1 stopień niższą, a na najdalszych o 1 stopień wyższą. W ten sposob programator nie zamknie ogrzewania kiedy najbliższy grzejnik zadziała, ale pozwoli utrzymać odpowiednią temperaturę w najdalszych pokojach.

Prosimy informować Nas i służby konserwatorskie pod nr 603203955 lub 58 6650350 o wszelkich zakłóceniach.

Z uwagi na to, iż większość obiektów jest nowa, oddana w 2009, 2010 lub nawet w 2011r., wymaga racjonalnego i właściwego ogrzewania w najbliższy sezonie grzewczym.

Przez racjonalne i właściwe ogrzewanie rozumiemy konieczność utrzymywania w każdym lokalu właściwej temperatury; od minimalnej 16 stopni lub nawet 18 stopni w przypadku długotrwałych silnych mrozów do temperatur pokojowych 20/22 stopnie oraz np. 25 stopni w łazienkach.

Powyższe temperatury są wielkościami projektowymi, rozkład temperatur w lokalach jest oczywiście Państwa indywidualną sprawą.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 § 134, pkt.2 jest wyraźnie określony wymóg zachowania temperatury w lokalu. Cyt.” W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek zapewnić wymaganą normą temperaturę pomieszczeń nie niższą niż 16 stopni”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Dz. U.z 2006r., nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami) w Art.5 ust. 2, nakłada na każdego właściciela obowiązek właściwego użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego: "...w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7."

Podkreślona cześć przepisu odnosi się do każdego właściciela i może odnosić się do braku ogrzewania w lokalu, które może pogorszyć właściwości użytkowe lokalu będącego częścią składową obiektu budowlanego.

Utrzymanie ciepła w mieszkaniach jest szczególnie ważne w nowych lokalach jeszcze niezamieszkałych, w których na wskutek braku ogrzewania, dochodzi do kumulacji wilgoci technologicznej. Objawem najczęstrzym i najbardziej uciażliwym jest skraplanie się wilgoci w najchłodniejszym miejscu w lokalu (np. w narożnikach ścian zewnętrznych). W dalszej kolejności w tych miejscach może narosnąć pleśń, której grzybnia przerasta tynk gipsowy w głąb na 20 mm. Usunięcie jej wymaga zastosowania środków chemicznych lub wręcz skucia tynku z zaatakowanego miejsca.

Dopuszczenie do takiej sytuacji na wskutek braku ogrzewania skutkuje wyłączeniem z gwarancji takich uszkodzeń (pkt. 3 c . Kart Gwarancyjnych wydawanych do poszczególnych lokali).

Proszę też pamietać, iż nieogrzewanie lokalu powoduje większe zużycie ciepła w mieszkaniach przyległych czyli u sąsiadów.

Przy różnicy temperatur o 4 stopnie po przeciwnych stronach jednej ściany (np. 20 do 16 ) lokal zimniejszy, nie ogrzewany korzysta z ciepła sąsiada. Jak mocno musi korzystać z tego ciepła jeśli w lokalu obok jest np.12 stopni?

W lokalach są na grzejnikach głowice termostatyczne, które same mogą regulować temperaturę i nastawione np. na minimum czyli 16 stopni, zapewnią odpowiednią, przyzwoitą temperaturę w lokalu, pod warunkiem otwarcia dostępu ciepła do lokalu, które powinno odbyć się w obecności właściciela.

Z poważaniem

Administracja "INTRADOM" w porozumieniu z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych

Dane kontaktowe:

tel./fax 58 781 20 22

Andrzej Baran - 501 236 858
Paweł Józwik - 507 012 724

ul. Sojowa 4D/2
81-589 Gdynia