Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kontaktu w sprawach, które interesują Państwa osobiście jak też w sprawach dotyczących nieruchomości w której jesteście Państwo właścicielami lokali i udziałów w częściach wspólnych oraz wyłącznymi użytkownikami wydzielonych części wspólnych.

Kontakt do Naszych Pracowników znajdziecie Państwo w przedsionkach klatek schodowych oraz na tablicach w halach garażowych. W sytuacjach nagłej konieczności proszę również dzwonić na ogólnie znane i dostępne we wspomnianych miejscach telefonu do Służb Ratunkowych i Porządkowych.

Kontakt do Nas również na stronie firmy.

Z poważaniem

Współwłaściciele firmy Intradom s.c.