WAŻNE TELEFONY:
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POWIATOWA KOMENDA POLICJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM: UL. WITASTWOSZA 4
TEL. 58 785 42 03
DZIELNICOWY – 58 785 42 27
STRAŻ MIEJSKA: 986
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE: 994
58 682 88 28
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991
58 341 23 23
„ KONSEL’’ OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI ORAZ POGOTOWIE AWARYJNE ( elektryczne, hydrauliczne ):
Wykaz nr telefonów do zgłaszania usterek i awarii w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych:
  • TEL/FAX(58) 781 20 22 (w godz.08.00-15.00)
  • 663 905 151 (obsługa całodobowa)
Firma pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem za usługi wykonywane w lokalach na prywatne zlecenie właściciela lokalu ( np. wymiana przepalonego bezpiecznika w wyniku zwarcia itp.).
Do przyłącza odpowiedzialnośd Wspólnoty Mieszkaniowej, od przyłącza odpowiedzialnośd właściciela lokalu(system c.o. w całości należy do części wspólnej nieruchomości)
ADMINISTRACJA: INTRADOM s.c.
ul. Sojowa 4D/2 Gdynia
tel. / fax: 58 781 20 22
e-mail:

biuro@intra-dom.pl
ksiegowosc@intra-dom.pl

Administratorzy: Andrzej Baran 501 236 858
Paweł Józwik 507 012 724