Prosimy w sprawach pilnych kontaktować się z Zarządcami, oraz z biurem w godz. 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych

Z poważaniem

Współwłaściciele INTRADOM s.c.